Montreal General Hospital

För ni som är blivande Arbetsterapeuter kommer denna blogg inlägg ge dig mycket insikt i det du kommer upplev på din praktik på sjukhuset samt det roll du förväntas ta!

Alla Arbetsterapeuter som utför praktiken på Montreal General Hospital arbetar på psykiatri avdelningen av sjukhuset. Du jobbar med patienter som har varit akut inlagd på psykiatri avdelningen eller som har fått remiss till att delta i vår program som heter ”Transitional Day Program”. Alla patienter får frivilligt delta 5 dagar i veckan mellan 10-14 i cirka 3-6 veckor. Kriterier för att delta i gruppen är att en har en diagnos av schizofreni, depression, bipolär, personlighetsstörningar (Borderline Personality Disorder, suicidalitet eller andra subakuta symtom men kan gå hem på ett säkert sätt i slutet av dagen.

I gruppterapi för dessa individer stöd att skapa bra rutiner i vardagen, prata om sin mående, och lära sig olika strategier genom att utföra aktiviter leds av arbetsterapeuter, sjuksköterska, musik terapeut och läkaren i gruppen. Utöver det får patienter träffa deras handläggare individuellt vid behov och även har tillgänglighet en läkare som är på plats för att diskutera medicineringen och dosering.

Så nu en vecka i programmet! Varje dag börjar vi med en runda av vad patienter-klienten har gjort dagen innan eller under helgen. Där kan dom berätta hur dom mår, hur dom har sovit och även ta upp effekt av medicineringen. Efter det så utför vi ”ice breakers” för att hjälpa patienterna att slappna av och dra ner på prestation.

Ett exempel var att alla stod i en cirkel med en boll och skulle nämna en sak dom skulle ta med sig på en camping resa och slänga det till nån annan i gruppen. Övningar efter icebreaker oftast hade syftet till att öva på kognitiv funktion. Efter det bjöd sjukhuset alltid på lunch och många valde att äta tillsammans. På eftermiddag utföra vi olika föreläsningar med syftet att utbilda och ge ut kunskap om olika strategier för att hantera ämne som dom var intresserade av som stress, sömn, ekonomi/budget och mycket annat. Hela dan syftade på att lära individer vikten av att socialisera och inte isolera samt hur viktigt görandet är och mening i livet. Därför gjorde vi även aktiviter som målning, brädspel, meditation, self love och affirmation övningar, och roligt träning.

Utöver det vi gjorde så hade patienter varje Onsdag och Torsdag musikterapi och fredagar meditation och mindfullness led av läkaren/sjuksköterska.

Jag reflekterade mycket på hur viktigt det är att se en patient. Vi spenderade även mycket en och en tid där vi kunde gå på djupet med våra patienter. Även om det är viktigt att läsa journaler, stödjer det patienten enbart och du också lära känna dom i verklighet. Våra patienter var individer som pluggade, jobbade och hade många roller i deras liv. Eftersom dom flesta hade så hög funktion var det lätt att antar att dom inte hade så många problem men efter en vecka i vår gruppterapi kunde man identifiera där dom behövde stöd. Transitional Day Program är en otroligt viktigt del av rehabilitering och jag önskar vi hade mer av det i Sverige. Efter en patient med psykisk ohälsa blir utsläppte från ett sjukhus betyder inte att dom är helt frisk, det behövs uppföljning och stöd för att se till att dom inte får ett återfall eller värre gör nåt skadligt till sig själv eller nån annan! Många lägger så mycket press på vad dom gör och därför gör ingenting på grund av rädsla men efter 3-6 veckor fick dom och även jag inblick i hur en balanserad liv kan tillbringa så mycket glädje, öka livskvalitet och hälsa!

0 kommentarer

Relaterade inlägg