Magisteruppsats, självdisciplin och att skriva på engelska

Magisteruppsatsen

Som jag nämnt tidigare så är mitt utbyte i London i första hand för att skriva mitt examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (även kallat magisteruppsats) så tänkte att jag ska skriva lite om det:) Kursen är på 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 kursveckor. Så när jag går ut i sommar efter 1,5 års högskolestudier på avancerad nivå kommer jag erhålla två examen, dels: en barnmorskeexamen men även en medicine magisterexamen. Under hela utbildningens gång har forskning varit närvarande och jag och mina kursare (i min klass som läser vidareutbildningen från sjuksköterska) har även läst en kurs i vetenskaplig metod 3 högskolepoäng på avancerad nivå. Barnmorskeexamen, ja den examen behövs för att kunna bedriva barnmorskearbetet rent klinisk. I min examen ingår även att jag kan ansöka om förskrivningsrätt från Socialstyrelsen för preventivmedel. Min magisterexamen möjliggör för mig att ansöka om doktorandstudier. Som jag tidigare nämnt så har jag en dröm om att kombinera kliniskt arbete (dvs. arbeta som barnmorska, finns en uppsjö av arbetsplatser och arbetsgivare men ex. arbeta på en förlossning eller barnmorskemottagning) och arbeta med forskning. Därför när möjligheten kom att ytterligare vidga mina vyer och perspektiv i London så ville jag självklart göra det:))

Resa

Så, hur är det då att skriva magisteruppsats i ett annat land? Jo, till att börja med. Det är säkert jätte olika. Både beroende på land och vad man gör där såklart. En magisteruppsats kan göras på flera olika sätt. Det som skiljer dem åt kan vara vad man vill undersöka och hur man vill göra det. Finns massa sätt men jag och min skrivpartner har valt att göra något som heter systematisk litteratur översikt. Vilket innebär i stora drag att vi valt ett ämne, söker i vetenskapliga databaser efter artiklar som berör ämnet, analyserar dessa och presenterar dem i vår magisteruppsats. Du kan välja nästan vad som helst inom ämnet som examensarbetes kursen berör och som hinns med under en 10 veckors tid. Enkelt? Både ja och nej, en magisteruppsats skulle jag säga är som en resa, det är både bra och mindre bra stunder men som tur är så har du en handledare som håller dig i handen hela vägen. Handledaren är ofta själv PhD och väl insatt i ämnet och framförallt kan svara på frågor och vägleda inom forskningsvärlden och metoder vilket inte alltid är helt lätt på egen hand. Dessutom så på barnmorskeprogrammet vid Karolinska så skriver de allra flesta i par. Så förutom en handledare så har jag dessutom en annan kursare att stöta och blöta med.

Videomöten

Både handledaren och den andra kursaren befinner sig i Sverige. Därför är dagens tekniska möjligheter helt avgörande. Jag och min skrivpartner har suttit hela dagar i videomöten och arbetat tillsammans varvat med bokade tider med handledare och grupphandeldning med andra kursare, också via videomöten. För att göra detta så tror jag det finns något som är helt avgörande: självdisciplin. Finns så mycket kul att göra i en ny stad och massa roliga människor att träffa men viktigt tror jag att komma ihåg att trots att London is calling, arbetet måste bli gjort. För mig finns det fyra saker som hjälper: hitta en plats som du kan koncentrera dig, ha en underbar kursare som du bestämmer tid med när arbetet ska göras, sätt mål för när saker och ting ska vara klara och belöna dig själv när jobbet är klart. Sen såklart hjälper det en hel del om du skriver om något som intresserar dig då du ändå ska spendera 10 veckor med att arbeta med saken. Finns säkert massa fler bra tips men dessa är de som främst hjälpt mig.

Att skriva på engelska

Ett litet tillägg till att vi skriver vår magisteruppsats. Vi skriver på engelska. Majoriteten av våra kursare skriver på svenska men då jag studerar vid City, University of London så skrivs uppsatsen på engelska. Dock är själva bedömningen av magisteruppsatsen och huvudhandledaren fortfarande vid Karolinska Institutet. Valet är helt upp till paret som skriver tillsammans annars vilket språk man väljer att skriva på. Att skriva på engelska när man inte har engelska som modersmål är såklart en utmaning men också en enorm möjlighet att lära sig bättre akademisk engelska och i allmänhet utmana sig själv. Så generellt, vill du skriva på engelska så finns möjligheten.

Så som jag skrev tidigare, belöna sig själv när jobbet är klart är viktigt. Ha det bra:))

0 kommentarer

Relaterade inlägg